ulu, e ulu, Kini o ke Akua!
Ulu Kāne me Kanaloa!
Ulu Ohiʻa-lau-koa, me ka Ie-ie!
Aʻe mai a noho i kou kuahu!
Eia ka wai la, he wai e ola.
E ola nō, e-e!
Gather, oh gather, ye hosts of godlings!
Come Kāne with Kanaloa!
Come leafy Ohiʻa and I-e!
Possess me and dwell in your altar!
Hereʼs water, water of life!
Life, give us life!