Biology

1. (English Translation). “E A Hou Ana Anei ke Ahi a ka Wahine?” Ka Hoku o Hawaii, Volume XX, Number 36, 1 February 1927.

2. A short, untitled section. “Ka Loea Kalaiaina”, Volume III, Number 41, 21 October 1899.

3. (English Translation). “Paa Ae i ka Hopuia e ka Makai Tavares.” Ka Nupepa Kuokoa, Volume LXIV, Number 10, 5 March 1925.

4. Domestic News- Fishing on the Sabbath. An untitled section from “Nu Hou Kuloko”. Ka Nupepa Kuokoa, Book XVII, Number 49, 7 December 1878, Page 3.

Geogrophy

5. My Opinion. “Ko’u Manao.” Ke Aloha Aina, Volume IX, Number 2, 10 January 1903.

6. A School of Halalu is in Honolulu Harbor. “Ke Ku Mai Nei Ka Halalu Ma Ke Awa O Honolulu.” Ke Alakai o Hawaii, Volume III, Number 17, 27 August 1931.

7. The High Tide According to the Moon. “Ke Kai Pii Ma ka Mahina.” Ka Lanakila, Volume I, Number 11, 23 September 1909.

8. Palolo Valley. Kanepuu, Joseph H. “Ke Awawa o Palolo.” Ke Au Okoa, Buke II, Helu 22, 17 Sepatemaba 1866.

9. Volcanic Eruption Features are Seen. “Ike Ia Na Hiona O Ka Luai Pele.” Ke Aloha Aina, Volume VIII, Number 21, 24 May 1902.

Atmosphere

10.Fish Prohibition Announcement. “Hoolaha Hookapu I’a.” Ka Nupepa Kuokoa, Volume LXI, Number 7, 17 February 1922.

11.The Limu Bill Passes. “Holo Ka Bila Limu.” Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXIV, Number 3, 17 May 1939.

12. Parents with children. Ka Hae Hawaii, Volume 4, Number 20, 17 August 1859.

13. Limu May be Prohibited. “E Kapu Ana Paha ka Limu.” Ka Hoku o Hawaii, Volume XXXIII, Number 48, 29 March 1939.

14. (English Translation). “E A Hou Ana Anei ke Ahi a ka Wahine?” Ka Hoku o Hawaii, Volume XX, Number 36, 1 February 1927.