Nā ‘aumākua mai ka lā hiki a ka lā kau!
Mai ka hoʻokuʻi a ka hālāwai
Nā ‘aumākua ia Kahinakua, ia Kahinaʻalo
Ia kaʻa ʻākau i ka lani
‘O kīhā i ka lani
‘Owē i ka lani
Nūnulu i ka lani
Kāholo i ka lani
Eia ka pulapula a ‘oukou ‘o ka poʻe Hawaiʻi
E mālama ‘oukou ia mākou
ulu i ka lani
ulu i ka honua
ulu i ka paeʻāina o Hawaiʻi
E hō mai i ka ‘ike
E hō mai i ka ikaika
E hō mai i ke akamai
E hō mai i ka maopopo pono
E hō mai i ka ‘ike pāpālua
E hō mai i ka mana.
‘Amama ua noa
Ancestors from the rising to the setting sun
From the zenith to the horizon
Ancestors who stand at our back and front
You who stand at our right hand
A breathing in the heavens
An utterance in the heavens
A clear, ringing voice in the heavens
A voice reverberating in the heavens
Here are your descendants, the HawaiiansSafeguard us
That we may flourish in the heavens
That we may flourish on earth
That we may flourish in the Hawaiian islands
Grant us knowledge
Grant us strength
Grant us intelligence
Grant us understanding
Grant us insight
Grant us powerThe prayer is lifted, it is free.